THUA NGA 0-7, ĐỘI TUYỂN FUTSAL VIỆT NAM CHIA TAY WORLD CUP 2016:

Điều ước sau một giấc mơ có thật