Diễn tập bảo vệ an ninh sân vận động Hà Tĩnh

Các chiến sỹ tại buổi diễn tập. Ảnh: Trần Tuấn.
Các chiến sỹ tại buổi diễn tập. Ảnh: Trần Tuấn.
Các chiến sỹ tại buổi diễn tập. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top