Điểm yếu thể lực và bài toán vẫn chờ lời giải

Đội tuyển Việt Nam được cải thiện thể lực đáng kể thời ông Park. Ảnh: Lâm Văn
Đội tuyển Việt Nam được cải thiện thể lực đáng kể thời ông Park. Ảnh: Lâm Văn
Đội tuyển Việt Nam được cải thiện thể lực đáng kể thời ông Park. Ảnh: Lâm Văn
Lên top