Điểm 10 cho các "cầu thủ thứ 12"

Khán đài B Hàng Đẫy ngập tràn một màu tím. Ảnh: H.A
Khán đài B Hàng Đẫy ngập tràn một màu tím. Ảnh: H.A
Khán đài B Hàng Đẫy ngập tràn một màu tím. Ảnh: H.A