Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Đi trên mặt đất, nhận rõ giá trị thực của mình”

Xuân Trường (trái) và các đồng đội đã có trận hoà trước B.Bình Dương. Ảnh: MT
Xuân Trường (trái) và các đồng đội đã có trận hoà trước B.Bình Dương. Ảnh: MT