Derby nước Anh nhạt "như nước ốc", Liverpool chia điểm với M.U