Đến Premier League cũng từng có sai sót khi phân công trọng tài