Đến lượt PVF và Đồng Nai "nghỉ chơi" hạng Nhất 2017