Đến cả thủ môn U18 cũng sai lầm, bóng đá Việt đang khủng hoảng?

Thủ môn Thái Hiếu của U18 VN. Ảnh: Trí Công
Thủ môn Thái Hiếu của U18 VN. Ảnh: Trí Công
Thủ môn Thái Hiếu của U18 VN. Ảnh: Trí Công
Lên top