“Đếm tiền, kiểm lương” của các cựu sao Châu Âu đang thi đấu tại Trung Quốc