Đêm nay, EURO 2020 khai mạc: Lời tuyên chiến từ Châu Âu

24 đội bóng ở EURO 2020 sẽ là Đại sứ truyền đi thông điệp của UEFA về cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: UEFA
24 đội bóng ở EURO 2020 sẽ là Đại sứ truyền đi thông điệp của UEFA về cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: UEFA
24 đội bóng ở EURO 2020 sẽ là Đại sứ truyền đi thông điệp của UEFA về cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: UEFA
Lên top