Dele Alli lập công, Tottenham thắng nhọc Barnsley 1 - 0