Dễ, khó và một cú knock-out…

Có ai nghĩ Italia phải trải qua trận đấu khó khăn đến vậy trước Áo bị đánh giá thấp hơn? Ảnh: UEFA
Có ai nghĩ Italia phải trải qua trận đấu khó khăn đến vậy trước Áo bị đánh giá thấp hơn? Ảnh: UEFA
Có ai nghĩ Italia phải trải qua trận đấu khó khăn đến vậy trước Áo bị đánh giá thấp hơn? Ảnh: UEFA
Lên top