Để khán giả đốt pháo sáng và trút mưa chai lọ, BTC sân Lạch Tray bị phạt 20 triệu