Để khán giả chửi trọng tài, sân Thống Nhất bị phạt 15 triệu đồng

BTC sân Thống Nhất bị phạt 15 triệu đồng do để tình trạng khán giả dùng lời lẽ thiếu văn hóa, thô tục để lăng mạ trọng tài. Ảnh: TP.HCM FC
BTC sân Thống Nhất bị phạt 15 triệu đồng do để tình trạng khán giả dùng lời lẽ thiếu văn hóa, thô tục để lăng mạ trọng tài. Ảnh: TP.HCM FC
BTC sân Thống Nhất bị phạt 15 triệu đồng do để tình trạng khán giả dùng lời lẽ thiếu văn hóa, thô tục để lăng mạ trọng tài. Ảnh: TP.HCM FC
Lên top