Để Georgia cầm hòa 1 - 1, Xứ Wales có nguy cơ mất ngôi đầu bảng