Để Burnley cầm hòa 1 - 1, Liverpool tiếp nối chuỗi trận không thắng đầy thất vọng