“David Beckham của Indonesia” lần thứ 2 liên tiếp ở nhà xem AFF Cup