Đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công Phượng chờ tái hợp Xuân Nam hay Phi Sơn?

Công Phượng sẽ mất đi đối tác ăn ý Amido Balde ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào chiều nay, 17.7. Ảnh: HCMFC
Công Phượng sẽ mất đi đối tác ăn ý Amido Balde ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào chiều nay, 17.7. Ảnh: HCMFC
Công Phượng sẽ mất đi đối tác ăn ý Amido Balde ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào chiều nay, 17.7. Ảnh: HCMFC
Lên top