Dấu ấn chiến thuật điểm 10 của U23 Việt Nam

Ảnh: MT.
Ảnh: MT.