Đạp vào "của quý" đối thủ, Lukaku chuẩn bị "xơi nước" 3 vòng

Ảnh: Sports Premium.
Ảnh: Sports Premium.
Ảnh: Sports Premium.
Lên top