Đánh thức tiềm năng bóng đá đường phố tại Long An

Việc có thêm một sân bóng cộng đồng được kỳ vọng sẽ kích thích phong trào bóng đá tại Long An. Ảnh: BTC.
Việc có thêm một sân bóng cộng đồng được kỳ vọng sẽ kích thích phong trào bóng đá tại Long An. Ảnh: BTC.
Việc có thêm một sân bóng cộng đồng được kỳ vọng sẽ kích thích phong trào bóng đá tại Long An. Ảnh: BTC.
Lên top