Danh sách U23 Việt Nam triệu tập với con số “khủng nhất trong lịch sử"

U23 Việt Nam sẽ được gọi tập trung với số lượng khủng nhất từ trước tới nay. Ảnh: H.A
U23 Việt Nam sẽ được gọi tập trung với số lượng khủng nhất từ trước tới nay. Ảnh: H.A