Đặng Văn Lâm và đồng đội phải đá lại trận đấu vừa được xử thắng 2-0

Đặng Văn Lâm và đồng đội sẽ phải đá lại trận đấu với Thai Port sau khi được xử thắng 2-0. Ảnh: MUFC
Đặng Văn Lâm và đồng đội sẽ phải đá lại trận đấu với Thai Port sau khi được xử thắng 2-0. Ảnh: MUFC
Đặng Văn Lâm và đồng đội sẽ phải đá lại trận đấu với Thai Port sau khi được xử thắng 2-0. Ảnh: MUFC
Lên top