Đặng Văn Lâm bị Muangthong giảm 50% lương sau nghị quyết của Thai League

Đặng Văn Lâm cùng các đồng nghiệp ở Thai League sẽ bị giảm lương với mức tối đa 50%. Ảnh: MUTD.
Đặng Văn Lâm cùng các đồng nghiệp ở Thai League sẽ bị giảm lương với mức tối đa 50%. Ảnh: MUTD.
Đặng Văn Lâm cùng các đồng nghiệp ở Thai League sẽ bị giảm lương với mức tối đa 50%. Ảnh: MUTD.
Lên top