Đằng sau công văn đòi bỏ giải của bầu Đệ

Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hóa. Ảnh: H.A
Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hóa. Ảnh: H.A
Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hóa. Ảnh: H.A
Lên top