Đăng ảnh “dìm hàng” Arsenal, Fabregas khiến các CĐV nóng mắt