Đài truyền hình VTC phát sóng 2 trận đấu của ĐT Việt Nam ở King’s Cup

VTC sẽ là đài truyền hình phát sóng 2 trận đấu của ĐT Việt Nam ở King's Cup 2019. Ảnh: H.A
VTC sẽ là đài truyền hình phát sóng 2 trận đấu của ĐT Việt Nam ở King's Cup 2019. Ảnh: H.A
VTC sẽ là đài truyền hình phát sóng 2 trận đấu của ĐT Việt Nam ở King's Cup 2019. Ảnh: H.A
Lên top