"Đại sư" Thái cực quyền ngã dúi dụi trong cuộc tỉ thí 30 giây với võ sĩ MMA

Lên top