Đại hội VFF khoá VIII "nóng" cuộc đua ghế Phó chủ tịch

Đại hội VFF khai mạc sáng 8.12. Ảnh: Đ.H
Đại hội VFF khai mạc sáng 8.12. Ảnh: Đ.H
Đại hội VFF khai mạc sáng 8.12. Ảnh: Đ.H
Lên top