Đại hội VFF khoá VIII có gì mà phải "cửa đóng, then cài"?

VFF sẽ tổ chức đại hội "kín". Ảnh: H.A
VFF sẽ tổ chức đại hội "kín". Ảnh: H.A
VFF sẽ tổ chức đại hội "kín". Ảnh: H.A
Lên top