Đại hội VFF kéo dài 15 tiếng và những “lần đầu tiên”

Đại hội VFF đã kéo dài trong 15 tiếng. Ảnh: VFF
Đại hội VFF đã kéo dài trong 15 tiếng. Ảnh: VFF
Đại hội VFF đã kéo dài trong 15 tiếng. Ảnh: VFF
Lên top