Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5: Ngày đầu nhiều trục trặc