Đại hội thể thao bãi biển Châu Á 2016: Cơn mưa vàng của thể thao Việt Nam