Đại học Xây dựng vô địch giải bóng bàn tranh Cúp GamaLift 2020

Ban tổ chức trao giải đồng đội. Ảnh: Quý Lượng
Ban tổ chức trao giải đồng đội. Ảnh: Quý Lượng
Ban tổ chức trao giải đồng đội. Ảnh: Quý Lượng
Lên top