Đại học Quốc gia TPHCM thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao

Đại học Quốc gia TPHCM chính thức có Trung tâm Thể dục Thể thao. Ảnh: HD
Đại học Quốc gia TPHCM chính thức có Trung tâm Thể dục Thể thao. Ảnh: HD
Đại học Quốc gia TPHCM chính thức có Trung tâm Thể dục Thể thao. Ảnh: HD
Lên top