Đá thiếu người, U.19 Việt Nam vẫn cầm hoà U.19 UAE