Đá như đi dạo, Juventus hạ đẹp M.U ngay tại Old Trafford

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.