Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng sẵn sàng cho Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5