Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng sẵn sàng chào đón Đại hội thể thao bãi biển Châu Á