Đã đến lúc Steven Gerrard trở lại Liverpool thay Jurgen Klopp

Gerrard đang sáng cửa thay thế Klopp tại Liverpool. Ảnh: AFP
Gerrard đang sáng cửa thay thế Klopp tại Liverpool. Ảnh: AFP
Gerrard đang sáng cửa thay thế Klopp tại Liverpool. Ảnh: AFP
Lên top