Đã đến lúc Messi rời Barca để lại là số 1 ở nơi khác

Lionel Messi cần rời Barcelona để bước khỏi “vùng an toàn”. Ảnh: FC Barcelona
Lionel Messi cần rời Barcelona để bước khỏi “vùng an toàn”. Ảnh: FC Barcelona
Lionel Messi cần rời Barcelona để bước khỏi “vùng an toàn”. Ảnh: FC Barcelona
Lên top