Đá bấp bênh, M.U thắng may trước Watford

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.