Cựu tuyển thủ Việt Thắng chia sẻ về Công Phượng: “Người nhỏ làm việc nhỏ”