Cựu đồng đội “kỷ lục gia” Miura của Tuấn Anh kí hợp đồng ở tuổi 50