Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cựu danh thủ Gary Lineker cởi trần làm MC