Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn chung tay "vì đồng bào miền Trung"