Cúp Chiến thắng 2016: Hoàng Xuân Vinh và những chiến thắng vượt lên chính mình