Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc họp báo ngắn kỉ lục và lời cảnh tỉnh với tuyển Việt Nam