Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cùng Big Sam, các đời HLV Tam sư "chào hàng" như thế nào?